Strona sworzona dla Betonex-truskolasy.com,luty 2014!

BETONEX 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa : 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy. Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla : Krzysztof Krawczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "BETONEX" Eksport Import. Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Wartość projektu: 78.293,65 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 78.293,65 PLN Beneficjent: PPUH BETONEX

Strona sworzona dla Betonex-truskolasy.com,luty 2014!