Strona sworzona dla Betonex-truskolasy.com,luty 2014!

Zajmujemy się opracowywaniem , produkcją i sprzedażą budowlanych materiałów i wyrobów specjalnych dla branży budowlanej.

Głównym przedmiotem działalności są od ponad 20 lat innowacyjne opracowania elementów dystansowych związanych z procesem betonowania.

Jako szczególne wyzwanie dla nas traktujemy gwarancję sprostania rosnącym wymogom trwałosci budowli żelbetowych dzięki zastosowaniu naszych wysokiej jakości produktów.Udało nam się zająć tutaj określone miejsce na rynku dzięki ciągłym, nowym opracowaniom innowacyjnych produktów

Tylko zastosowanie wysokiej jakości i dobrze technicznie przemyślanych dystansów, gwarantuje zachowanie wymaganej otuliny betonu i pozwala uniknąć wysokich kosztów przy pracach remontowych.

W oparciu o rezultaty uzyskane w procesach innowacyjnych Firma BETONEX uczestniczyła w ramach konsorcjum z dwoma duńskimi firmami w trzyletnim projekcie pod nazwą EUROSTARS E!5903 współfinansowanym w ramach programu EUREKA, którego celem było opracowanie technologii produkcji betonowych podkładek dystansowych o zwiększonej sile wiązania do otaczającego betonu i zmniejszeniu do minimum przenikania jonów chlorków na obszarze styku.

Tylko zastosowanie wysokiej jakości i dobrze technicznie przemyślanych betonowych dystansów daje możliwości uczestniczenia w realizacji dużych inwestycji budowlanych takich jak budowa tuneli, mostów, dużych zbiorników wodnych oraz w produkcji prefabrykatów betonowych.

Wytwarzamy dystanse punktowe, dystanse powierzchniowe, stożki do betonu oraz specjalne elementy do betonu. Intensywne procesy produkcyjne zapewniają i gwarantują najwyższe standardy jakościowe. Jakość naszych dystansów charakteryzuje się między innymi wysoką wytrzymałością materiału na ściskanie, która już w przypadku naszych standardowych dystansów wynosi ponad 70 N/mm². Zdefiniowane przez Niemieckie Stowarzyszenie Technologii Betonu i Budownictwa e.V. wymogi jakościowe wobec dystansów na bazie cementu zostały potwierdzone dla naszych dystansów poprzez przeprowadzenie badań zgodnie z instrukcją DBV „Dystanse” z lipca 2011, a ich wyniki możemy na żądanie przedłożyć. Nasze dystanse na bazie cementowej są produkowane w sprawdzonej standardowej jakości bez dodatku cementu zbrojonego włóknami. Oczywiście wszystkie nasze typy dystansów mogą Państwo zakupić także jako dystanse betonowe zawierające cement zbrojony włóknem. Dystanse firmy BETONEX dostarczane są do większości państw w Europie i na świecie, bezpośrednio od nas na plac budowy albo poprzez pośredników prowadzących magazyny lokalne.